Koivupirtti 60 vuotta

Tarina jatkuu

Koivupirtin säätiöllä on vahvaa osaamista ja pitkä perinne tuottaa ikäihmisten asumispalveluja Tampereella. Juuremme ovat syvällä Tampereessa, teollisuuskaupungin maaperässä.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60-vuotta toiminnan aloittamisesta. Toiminta alkoi vanhainkoti Koivupirttinä.

–  Johanna Santaniemi

”Vanhuksille on pyrittävä varaamaan mahdollisuus elämänsä iltana viettää entistä normaalia elämäänsä, harrastuksineen ja kaikkineen, on pyrkimyksenä pirteä, vireä vanhus. Tämä koti on eräs osoitus siitä, että vanhusten omaa ääntä on kuultu. Tällä kodilla on tärkeä tehtävänsä antaa turvallisuutta, mutta suojata samalla vanhusten yksilöllistä elämänvapautta.”

– Rakennuksen vihkinyt piiritarkastaja Eva Salo 6.10.1963

Toiminnan tarkoitus on pysynyt edelleen samana, vaikka vettä on virrannut Tammerkoskessa alkuajoista tähän päivään mennessä paljon. Koivupirtti on turvallinen koti, turvallisessa ympäristössä ja täällä on mahdollisuus viettää oman näköistä elämää.

Palvelukodin sijainti on ihanteellinen. Olemme Tampereen keskustan kupeessa, ihastuttavan Petsamon kaupunginosan keskellä. Puutarhakaupunginosan vehreä luonto ympäröi palvelukotia.

Puutarhassamme voi nähdä ja kokea vuodenaikojen vaihtelut.

– Johanna Santaniemi

Säätiön arvot ovat vastuullisuus, välittäminen ja ilo. Nämä kaikki näkyvät joka päivä kaikissa säätiön toiminnoissa.

Säätiö on yhteiskunnallinen yritys, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen toimija. Säätiö tuottaa tänä päivänä Pirkanmaan hyvinvointialueen lakisääteisiä palveluita yksityisenä palveluntuottajana.

– Johanna Santaniemi

Koivupirtin henkilökunta on osaavaa, pätevää, hyvin vastuuntuntoista ja heidän päällimmäisenä ajatuksenaan on asukkaiden hyvinvointi. Maailma on muuttunut ja vaatimukset alalla kasvaneet, tärkeintä on ollut ja on edelleen tuottaa vanhuksille laadukkaita asumis- ja hoivapalveluja.

On ilo ja kunnia olla säätiön johtajana vuonna 2023 ja olla osana Koivupirtin tarinaa.

– Johanna Santaniemi

Koivupirtin säätiö sr

Koivupirtin säätiö ylläpitää vanhusten palvelukotia, joka sijaitsee puutarhamaisessa Petsamon kaupunginosassa Tampereella. Koivupirtin säätiön tuottamia palveluita ovat:

  • ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • yhteisöllinen asuminen
  • Stea rahoituksella toimiva hanke, Iloa Arkeen- pysäkkitoiminta

Säätiön pääasiallinen tehtävä on tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialueen julkisia palveluja yksityisenä palveluntuottajana. Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa palvelut kilpailutettuna ostopalveluna.

”Koivupirtin säätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan omistaa ja hallita Tampereen kaupungilta vuokratulle tontille nro 263, Tampereen kaupungin XXI kaupunginosassa, rakennuttamiansa palvelutaloja, ylläpitää niissä palvelukotia ja johtaa sen toimintaa, sekä kehittää ja toteuttaa ikäihmisten, vammaisten, lasten ja muiden heikommassa asemassa olevien henkilöryhmien elämää helpottavaa toimintaa sekä edellä mainittujen väestö- ja ihmisryhmien elämän helpottamiseksi harjoittaa heidän elämäänsä tukevaa terveydenhuoltoa ja kotihoitoa- ja kotisairaanhoitotoimintaa, sekä muuta näihin rinnastettavaa toimintaa.”

Palvelumme

Asumispalvelut

Meillä Koivupirtissä vaalitaan perinteisiä arvoja tuoden vanhustenhoidon uusia tuulia mukaan, tavoitteemme on koko ajan parantaa asukkaille tarjotun hoivan ja huolenpidon laatua.

Iloa arkeen -pysäkit

Kalevan kulman Iloa Arkeen -pysäkit ovat maksuttomia yhteisöllisiä tapaamispaikkoja kotona asuville ikäihmisille.

Hallitus

Säätiön ylintä päätäntävaltaa käyttää kuusi jäseninen hallitus. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Helena Nieminen

hallituksen puheenjohtaja

Jan Sundell

hallituksen varapuheenjohtaja

Nina Härkönen

hallituksen jäsen

Sari Nieminen

hallituksen jäsen

Tuula Pohjola

hallituksen jäsen

Ari Wigelius

hallituksen jäsen