Ikääntyvien mielenterveyskuntoutujien tukitoiminta

Iäkkäiden mielenterveyskuntoutujien kotona tapahtuva tukitoiminta on STEA:n ja Tampereen kaupungin rahoittamaa tukitoimintaa. Toiminta auttaa iäkkäitä mielenterveyskuntoutujia hallitsemaan elämäänsä ja arkeaan sekä näkemään mahdollisuutensa itsenäiseen kotona selviytymiseen.

Yhdessä asiakkaan ja kotitukitiimin kanssa kartoitetaan ja ratkaistaan asiakkaan elämäntapoihin liittyviä ongelmia ja riskejä. Mielenterveyskuntoutujien sosiaalista osallisuutta edistetään esim. asiakkaiden ihmissuhteiden jatkuvuuden vaalimisella, uusien verkostojen löytämisellä ja kannustamalla heitä vertaistukitoimintaan.

 

Yhteydenotot arkisin:

Mirva Kenttälä
050 - 321 3187
mirva.kenttala@koivupirtti.fi

KOIVUPIRTIN SÄÄTIÖ sr • Mutkakatu 48 A, 33500 Tampere • p. 03-254 2700